f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
166 04/05/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามการติดตั้งเต็นท์จุดคัดกรองแยกบางลำภู และสะพานเจริญรัช (หน้า สน.พระราชวัง)
167 04/05/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามการสั่งการรื้อถอนเต็นท์จุดคัดกรองแยกเสาชิงช้า และถนนตะนาวฝั่งใต้
168 04/05/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมพิจารณาการติดตั้งเต็นท์จุดคัดกรองของ ทล.
169 01/05/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ตรวจติดตามการติดตั้งเต็นท์จุดคัดกรอง ณ จุดธนาคาร TMB
170 30/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ตรวจติดตามการติดตั้งเต็นท์จุดคัดกรอง ณ จุดถนนบ้านหม้อ
171 29/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423
172 29/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ตรวจติดตามการติดตั้งเต็นท์จุดคัดกรอง พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
173 24/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น 2
174 23/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายธนิศร์ แสนหูม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย และ นายสมพร ฤดีวิโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สทล.13 (กรุงเทพ) ตรวจติดตามการลงพื้นที่ผลักดันร้านค้ารุกล้ำเขตทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 346
175 19/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุทำงานติดตามโครงการทางหลวงสัมปทาน ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต
176 18/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของถนน New road เชื่อมต่อถนนพหลโยธินและลำลูกกา
177 03/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344
178 02/04/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมคณะตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ บนทางหลวงหมายเลข 305
179 27/03/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน สะพานลอยคนเดินข้าม สภาพผิวทางถนน การติดป้ายต่างๆ รวมทั้งความสะอาดและสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ในพื้นที่แขวงทางหลวงนนทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 304
180 26/03/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 2)