f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
166 13/09/2562 ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
167 13/09/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
168 12/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
169 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุทำงานติดตาม กำกับดูแล โครงการทางหลวงสัมปทาน
170 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งจุดคัดกรอง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีฯ ครั้งที่ 4
171 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
172 09/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ
173 09/09/2562 ตรวจราชการ ทล.9 (ถ.กาญจนาภิเษก วงแหวนตะวันตก) กม.32-36
174 04/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
175 30/08/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
176 03/09/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
177 03/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สทล.13 ตรวจติดตามการตรวจสอบจุดเสี่ยงในงานปรับปรุงทางหลวง (IMPROVEMENT OF ROADWAY GEOMETRY)
178 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
179 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องแผนงานและขั้นตอนการรื้อถอนสะพานลอยคนเดินข้ามของกรมทางหลวง บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณหลักสี่ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
180 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับวัสดุในโครงการก่อสร้างทางหลวง