f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย
ลงวันที่ 15/06/2563

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09:00 - 15:00 น. ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ????

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน เป็นอย่างยิ่ง?? ??? ??? ??? ?? ?? ในความเสียสละ ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในครั้งนี้ จำนวน 62 ยูนิต (ผู้ลงทะเบียน จำนวน 78 ราย)

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.. "Be there for someone else. Give blood. Share life. ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" เพราะชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง จากการบริจาคโลหิตของท่าน


'