f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ร่วมบริจาคโลหิตต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและ Valentine's Day ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ กรุงเทพ
ลงวันที่ 17/02/2564

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ร่วมบริจาคโลหิตต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและ Valentine's Day ณ  สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ กรุงเทพ

ธรรมรับอรุณ : ข้อคิดดีๆจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

        การเสียสละแบ่งปันเป็นทั้งความสมาน คือ ความสามัคคีปรองดองระหว่างกันและกัน และเป็นกุศโลบายในการสร้างความเสมอ คนที่ไม่เคยเป็นผู้ให้ย่อมยากที่จะได้รับ “การให้” มองอย่างธรรมดาดูเหมือนว่าเป็นการสูญเสียแต่แท้ที่จริงแล้ว ผู้ให้ คือ ผู้ที่ได้รับต่างหาก คนที่เป็นผู้ให้จึงมีเกียรติคุณเกริกกระจายชั่วฟ้าดินสลาย  และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆ ในการรู้จักแบ่งปัน เสียสละให้แก่ผู้อื่น 

 


'