f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) แต่งกายชุดผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 22/12/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นายพรพรต สุริยนต์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงาน ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรกรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


'