f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ "หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
ลงวันที่ 17/02/2563

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ "หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09:00 - 15:00 น. ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน เป็นอย่างยิ่ง?? ??? ??? ??? ?? ?? ในความเสียสละ ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 56 ยูนิต .. ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.. "Be there for someone else. Give blood. Share life. ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" เพราะชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง จากการบริจาคโลหิตของท่าน #บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน #การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น


'