f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานกลับรถ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
ลงวันที่ 18/07/2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.38 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานกลับรถ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ที่ กม. 34+000 ขาออก (พร้อมทางขนาน) ระหว่าง กม.34+000 - กม.38+200 ร่วมกับ นายชำนาญ หาป้อมชัย นายช่างโครงการฯ และเจ้าหน้าที่

โครงการฯดังกล่าว เป็นทางหลวงสายหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ โดยมีระยะทางที่สั้นกว่าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 40 กิโลเมตร เนื่องจากเส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจรที่สูงมาก การเพิ่มสะพานกลับรถที่ กม.34 สอดคล้องกับปริมาณการจราจร เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ทั้งนี้ ขอความร่วมผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'