f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการซ่อมแซมรอยต่อพื้นสะพาน (Expansion Joint) บริเวณ กม.39+338 (คลองขุดบ้านบ่อ) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2)
ลงวันที่ 18/07/2563
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.38 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการซ่อมแซมรอยต่อพื้นสะพาน (Expansion Joint) บริเวณ กม.39+338 (คลองขุดบ้านบ่อ) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2)
ทั้งนี้ ขอความร่วมผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุระหว่างก่อสร้างได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'