f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ทำหน้าที่ประธานการประชุมรับฟังความเห็นตำแหน่งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
ลงวันที่ 17/02/2564

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ทำหน้าที่ประธานการประชุมรับฟังความเห็นตำแหน่งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ทางสายบริการวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๒+๓๐๐ ถึง กม. ๗๓+๘๐๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง


'