f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลงวันที่ 18/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000.000 - กม.5+470.673 (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1) ระยะทาง 4.870 กม. โดยมี นายกิตตินันท์ พรมทุ่ง นายช่างโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


'