f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง บนพื้นที่ของกรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2563
ลงวันที่ 08/01/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง บนพื้นที่ของกรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ คณะเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


'