f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง
ลงวันที่ 10/01/2563

กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง ถ้าพบเจอไฟป่า แจ้งหมวดทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในพื้นที่ หรือโทร 1586 สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชม.


'