f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
กรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยเเล้ง
ลงวันที่ 10/01/2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันที


'