f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 15/01/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


'