f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.18+500 - กม.31+000 ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 13/01/2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.18+500 - กม.31+000 ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 โดยมี นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอดิศักดิ์ ภู่วราวุฒิพานิช แขวงทางหลวงสมุทรปราการ


'