f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา
ลงวันที่ 08/12/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา ดังนี้.-
1. ตำแหน่ง พนักงานโยธา
- สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 4 อัตรา
- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Website : http://bangkok.doh.go.th/bangkok
Facebook Page : https://www.facebook.com/OfficeOfHighways13
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 13
โทร. 0 2521 0560 ต่อ 209 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา 1,405 ดาวน์โหลด

'