f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 2,300 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวนเงิน 50,893.48 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขตามใบเสนอราคาเลขที่ 3000070930 ลว. 3 ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 50,893.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 7,700 ลิตร เป็นเงินจำนวน 170,382.50 บาท เงื่อนไขตามใบเสนอราคาเลขที่ 3000070929 ลว. 3 ส.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 170,382.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 1 มาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงธนบุรี ซึ่งอยู่บนถนนพระราม 2 ทางหลวงหมายเลข35 ตอน ดาวคะนอง – แสมดำ ช่วง กม.11+959.904 – กม.14+534.904, บนทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง – บางแค ช่วง กม.12+700.000 – กม.14+600.000 และบนทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน พระประแดง – บางแค ช่วง กม.12+700.000 – กม.14+600.000 24/07/2563 2,242,471.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 13 เช่าจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 10,446 บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563 10,446.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น (แบตเตอรี่) จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/07/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น (ยางรถยนต์/เศษเหล็ก) จำนวน 11 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/07/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 13 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 สาย ธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 21/07/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 21,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างจ้างซ่อมเครื่องทดสอบแรงอัด C.B.R หมายเลข 6635-004-00003-53 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 16,050.- บาท สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 29/06/2563 16,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 10,079.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 14,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13(กรุงเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 7,027.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 20,190.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 20,190.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน 23/07/2563 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ