f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าและแผนการใช้พื้นที่หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 ระหว่าง กม.62+300.000 - กม.73+800.000 RT.

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าและแผนการใช้พื้นที่หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 ระหว่าง กม.62+300.000 - กม.73+800.000 RT. พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายชิงชัย จันทร์เปล่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี ฝ่ายปฏิบัติการ นายธงชัย ชูกร นายช่างโครงการฯ ตอน 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี