f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับวัสดุในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระหว่าง กม.16+450 - กม.19+500

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับวัสดุในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระหว่าง กม.16+450 - กม.19+500 โดยมี นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายปณิธาน ไชยรักษ์ นายช่างโครงการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างฯ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 3 เนื่องจากงานก่อสร้างตอม่อสะพานอยู่ในพื้นที่เขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 329 ตอน ภาชี - บางปะหัน ช่วง กม.21+657.500 จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา นายจิระพล จูห้อง นายช่างโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 13 ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ