Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
"สำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามและตรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บนถนนพระราม 2"

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง มอบหมายให้ นายพรพรต สุริยนต์ (ผส.ทล.13) นายสุวิชาณ สุระบาล (รส.ทล.13.1) นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงค์ (รส.สส.) นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ (ผอ.ขท.ธบ.) นายรัฐเขต รุ่งสว่าง (ชค.สส.) ให้ลงพื้นที่ประชุม ติดตาม และตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บนถนนพระราม 2 ร่วมกับทีมงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผู้รับจ้าง และบริษัทที่ปรึกษา โดย กทพ. ได้นำเสนอมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน และร่วมกันแนะนำจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป  
title
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 13 ขอแจ้งประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง (16 อัตรา) ตามลำดับการขึ้นบัญชีฯ ดังต่อไปนี้1. ตำแหน่ง นิติกร- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 ลำดับที่ 1- สังกัด แขวงทางหลวงปทุมธานี ลำดับที่ 12. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร- สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 13 ลำดับที่ 13. ตำแหน่ง พนักงานโยธา - สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ ลำดับที่ 1 - 2- สังกัด แขวงทางหลวงอยุธยา ลำดับที่ 1- สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี ลำดับที่ 1 - 2- สังกัด แขวงทางหลวงนครนายก ลำดับที่ 14. ตำแหน่ง พนักงานบริการ- สังกัด แขวงทางหลวงกรุงเทพ ลำดับที่ 1- สังกัด แขวงทางหลวงนนทบุรี ลำดับที่ 1โดยให้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้.-1. บัตรประจำตัวประชาชน2. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และออกตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553)อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับถัดไปของตำแหน่ง เมื่อมีอัตราว่างและสำนักงานทางหลวงที่ 13 มีความประสงค์จะจัดจ้าง จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ไปรายงานตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีการเลือกสรรได้ และในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในสังกัดส่วนราชการอื่น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ จะใช้ในการจัดจ้างในส่วนราชการอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.พ. กำหนดหมายเหตุ สำหรับตำแหน่ง พนักงานโยธา(คนพิการ) สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม่มีผู้สมัครสอบ และตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สังกัด แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
title
“ศักดิ์สยาม” สั่งการด่วนให้กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแตกร้าวพื้นสะพานทางด่วน คาดใช้เวลาซ่อมแซม 2 สัปดาห์

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับเป็นแบบเทพื้นสะพานทางด่วนพระราม 2 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนเชอร่า มีลักษณะเป็นรอยแตกร้าว เกรงว่าอาจหักหรือถล่มลงมาได้นั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุอย่างเร่งด่วน โดยรองอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงธนบุรี ได้ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว ในวันพฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 น. ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบรอยแตกร้าวและการหลุดร่อนที่แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับเป็นแบบเทพื้นสะพาน ที่ กม.4+176 (ขวาทาง) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงด่านบางครุ – ด่านบางขุนเทียน (ขาเข้า) รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงสร้างสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2542 มีการใช้งานต่อเนื่องมากว่า 22 ปี สำหรับสาเหตุหลักของรอยแตกร้าว คาดว่าเกิดจากความสั่นสะเทือน เนื่องจากสะพานช่วงดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงมาก โดยในปี 2564 มีปริมาณจราจร 208,685 คัน/วัน เป็นรถบรรทุกมากถึง 17,565 คัน/วัน ทั้งนี้ นอกจากรอยแตกร้าวของแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้เป็นแบบเทพื้นสะพานแล้ว ในการตรวจสอบสะพานไม่พบการแตกร้าวบริเวณโครงสร้างพื้นสะพาน ไม่พบรอยร่องล้อ และไม่พบรอยแตกร้าวบนผิวลาดยางบนพื้นสะพาน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างพื้นสะพาน สำหรับการแก้ไขซ่อมแซมนั้น กรมทางหลวงจะทำการปิดช่องจราจรด้านใต้ของสะพาน เพื่อเข้าซ่อมแซมทันที ให้เกิดความคงทนแข็งแรงในระยะยาว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดร.มนตรี เดขาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง ยืนยันว่า ความเสียหายที่เกิดรอยแตกร้าวบริเวณใต้พื้นสะพานนี้ ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของสะพาน และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ สะพานจะมีความมั่นคงแข็งแรงเช่นเดิม ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)