f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 นายปราบพล โล่ห์วีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 2 คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกรุงเทพ ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทล.31 ช่วง กม.5+500 – กม.10+700 (RT.)

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทล.31 ช่วง กม.5+500 – กม.10+700 (RT.) ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. (งานวางท่อระบายน้ำ และขุดปรับหน้าดิน และเตรียมพื้นที่ทำ concrete lining)