f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 - 3

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 - 3 เพื่อบริหารจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-ดอนเมือง ระหว่าง กม.4+900 - กม.31+900 ระยะทาง 26.485 กิโลเมตร ร่วมกับ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบท่อระบายน้ำกีดขวางแนว Corrugate P.C. Concrete Sheet Pile ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างให้ต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนด โดยมี นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องการขออนุญาตปรับปรุงทางเข้า-ออก ประตู 1 ทางเข้าโครงการที่พักอาศัยข้าราชการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ติวานนท์) ติดกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ด้านซ้ายทาง

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องการขออนุญาตปรับปรุงทางเข้า-ออก ประตู 1 ทางเข้าโครงการที่พักอาศัยข้าราชการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ติวานนท์) ติดกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ด้านซ้ายทาง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 11, เทศบาลนครปากเกร็ด, การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี, การประปานครหลวง เขตนนทบุรี, สำนักงาน กสทช., บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), อำเภอปากเกร็ด, สำนักงานจังหวัดนนทบุรี, สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยมี นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
title
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการ นายอ่ำ สุธารัตน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายวิศวกรรม และ นายวรพงษ์ ขวาของ หัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสาร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดเบี่ยงห้าแยกลาดพร้าวช่วงเร่งด่วนเช้า หลังทดลองใช้นาน 2 เดือน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการ นายอ่ำ สุธารัตน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายวิศวกรรม และ นายวรพงษ์ ขวาของ หัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสาร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดเบี่ยงห้าแยกลาดพร้าวช่วงเร่งด่วนเช้า หลังทดลองใช้นาน 2 เดือน พบแก้ปัญหาได้ดี จากการบูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ตามที่ได้มีการทดลองปิดเบี่ยงถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ช่องทางหลักเบี่ยงเข้าช่องคู่ขนาน ก่อนถึงห้าแยกลาดพร้าว (หน้าโรงเรียนหอวัง) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกลาดพร้าวและพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 62 – 17 ก.พ. 63 โดย แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการปรับปรุง ตีเส้น และเครื่องหมายจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าวใหม่ โดยปรับช่องจราจรให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร เพื่อให้รถวิ่งในช่องจราจรของแต่ละช่องได้ถูกต้อง.ในการนี้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินการทดลองปิดเบี่ยงดังกล่าว โดยประเมินผลจากสภาพการจราจร และความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้ทาง พบว่าสามารถทำให้สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า และพื้นที่ต่อเนื่องคล่องตัวมากขึ้น จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการปิดเบี่ยงถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ช่องทางหลัก เบี่ยงเข้าช่องคู่ขนานในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าต่อไป โดยมีการบริหารจัดการจราจร ดังนี้.-.1. ปิดเบี่ยง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ช่องทางหลัก ที่เบี่ยงเข้าช่องคู่ขนาน ก่อนถึงห้าแยกลาดพร้าว เฉพาะวันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ช่วงเวลา 06.30 น. – 08.30 น..2. ผู้ใช้รถใช้ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ในช่องทางหลักที่จะไปห้าแยกลาดพร้าวเพื่อไปถนนพหลโยธิน ขาเข้า (ดินแดง-สะพานควาย) ให้ใช้เส้นทาง ดังนี้- ใช้ช่องทางหลักตรงไปกลับรถที่แยกสุทธิสาร ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) ตรงไปที่ห้าแยกลาดพร้าว และเลี้ยวซ้าย-ขวา ไปถนนพหลโยธิน หรือถนนลาดพร้าว- ใช้ช่องทางหลักตรงไปเลี้ยวขวา มุ่งหน้าถนนสุทธิสารวินิจฉัย ไปยังแยกสะพานควาย.3. กรณีต้องการไปถนนพหลโยธิน ขาออก และถนนลาดพร้าว ขาออก สามารถเบี่ยงเข้าช่องทางคู่ขนานได้ที่ทางออก ก่อนถึงหน้าที่ทำการเขตจตุจักร หรือ บ.โตชิบา.4. กรณีต้องการกลับรถไปถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) หรือไปกระทรวงพลังงาน, ปตท.สำนักงานใหญ่ สามารถเลือกเดินทางได้ 2 กรณี ดังนี้- ใช้ช่องทางหลัก และกลับรถใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าว (ตัวเดิม)- ใช้ช่องทางคู่ขนาน โดยเบี่ยงออกก่อนถึงหน้าที่ทำการเขตจตุจักร หรือ บ.โตชิบา และตรงไปกลับรถใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าว (ตัวใหม่) ฝั่งช่องคู่ขนาน.สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 1197 สายด่วนจราจร (ตลอด 24 ชม.) หรือที่แอปพลิเคชัน "M-Help Me"