f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เรื่อง การขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาที่ G-TN-9D ในทางหลวงพิเศษหมายเลข9,3901,3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่างกม.0+760-กม.3+435 จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ6,970.55ลบ.ม จำนวนดินปนเปื้อน ปริมาณโดยประมาณ80,986.39ลบ.ม 02/08/2565 สทล.13/6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 เรื่อง การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการพิเศษ สายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 (ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.6+630.910-กม.13+000.00) ฯลฯ 02/08/2565 สทล.13/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 11 รายการ (108 หน่วย) (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/06/2565 สทล.13/งท./1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 เรื่อง การขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาที่ G-TN-9C ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9, 3901, 3902 ตอน พระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.3+435 - กม.19+070 ตามประกาศขายทอดตลาด เลขที่ สทล.13/4/2565 20/06/2565 สทล.13/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 เรื่อง การขายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาที่ G-TN-9D ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9, 3901, 3902 ตอน พระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+760 - กม.3+435 ตามประกาศขายทอดตลาด เลขที่ สทล.13/3/2565 20/06/2565 สทล.13/ยกเลิก/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 เรื่อง การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ สาย พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 (ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ระหว่าง กม.6+630.910 - กม.13+000.00) ตามประกาศขายทอดตลาด เลขที่ สทล.13/2/2565 20/06/2565 สทล.13/ยกเลิก/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 เรื่อง การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน ถึง บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย ถึง บ้านแพ้ว ตอน 1 - 10 ตามประกาศขายทอดตลาด เลขที่ สทล.13/1/2565 11/03/2565 สทล.13/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง ถึง ไทรน้อย ระหว่าง กม.21+870 ถึง กม.22+960 ปริมาณงาน 2.180 กม./ 2 ช่องจราจร 22/02/2565 สทล13/e/39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา ถึง นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+445 ถึง กม.17+650 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.205 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2565 สทล13/e/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ช่วงพระประแดง ถึง ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+063 ถึง กม.14+769 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 15,175 ตร.ม. 15/02/2565 สทล13/e/37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 สทล13/e/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า ถึง ต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.17+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2565 สทล13/e/36/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย ถึง ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 ถึง กม.10+752 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 แห่ง) 06/01/2565 สทล13/e/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.22+000 ถึง กม.23+237 ระยะทาง 1.237 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 สทล13/e/34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.5+525 ถึง กม.5+990 ระยะทาง 0.465 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 สทล13/e/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 248 รายการ