f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 104 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 81 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 83 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 79 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 74 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 80 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 107 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 97 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 78 ดาวน์โหลด

'