f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 309 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 237 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 268 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 251 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 324 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 253 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 471 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 436 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 245 ดาวน์โหลด

'