f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 1504 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 1344 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 1386 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 1325 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 1497 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 1390 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1735 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 1586 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 1336 ดาวน์โหลด

'