f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 416 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 307 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 365 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 319 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 450 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 347 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 634 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 568 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 320 ดาวน์โหลด

'