f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 1589 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 1422 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 1470 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 1414 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 1583 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 1475 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1853 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 1668 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 1414 ดาวน์โหลด

'