f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 124 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 91 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 95 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 88 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 87 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 95 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 137 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 128 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 87 ดาวน์โหลด

'