f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 553 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 384 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 447 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 384 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 547 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 431 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 774 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 655 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 393 ดาวน์โหลด

'