f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ปริมาณจราจร (ปี 2561)
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 157 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงกรุงเทพ 117 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงอยุธยา 125 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนครนายก 120 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรสาคร 129 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงปทุมธานี 121 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงสมุทรปราการ 226 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงนนทบุรี 201 ดาวน์โหลด
เเขวงทางหลวงธนบุรี 113 ดาวน์โหลด

'