f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ระยะทางควบคุม
ลงวันที่ 29/10/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงกรุงเทพ 45 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงอยุธยา 32 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมนครนายก 32 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงสมุทรสาคร 34 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงปทุมธานี 34 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงสมุทรปราการ 44 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงนนทบุรี 42 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงธนบุรี 31 ดาวน์โหลด

'