f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ระยะทางควบคุม
ลงวันที่ 25/03/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงกรุงเทพ 1474 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงอยุธยา 1409 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมนครนายก 1383 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงสมุทรสาคร 1368 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงปทุมธานี 1427 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงสมุทรปราการ 1432 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงนนทบุรี 1400 ดาวน์โหลด
ระยะทางควบคุมเเขวงธนบุรี 1381 ดาวน์โหลด

'