f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
สถิติอุบัติเหตุ
ลงวันที่ 25/03/2562

รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 2562

  • เดือนมกราคม

  • เดือนกุมภาพันธ์

  • เดือนมีนาคม

รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง ช่วงเทศกาลต่างๆ

    เทศกาลปีใหม่

  • ปี 2561

  • ปี 2562

    เทศกาลสงกรานต์

  • ปี 2561

รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง (รายปี)

  • ปี 2561


'