f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/11/2562 ประกาศทดลองปิดจุกลับรถ (บริเวณจุดกลับรถหน้าโฮมโปร) ถนนลำลูกกา
2 19/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองในพื้นที่
3 19/11/2562 รับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C
4 12/11/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
5 08/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ จากท่านอธิบดีกรมทางหลวง
6 04/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟ
7 01/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวง
8 22/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 22/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
10 17/10/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
11 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
12 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามและสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม บนทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) บริเวณปากทางลำลูกกา และคลองวัดลาดสนุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
13 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 และ ตอน 2
14 04/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง มีนบุรี-ปากเกร็ด-แคราย ในพื้นที่ของกรมทางหลวง
15 04/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2