f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/03/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2563 - 2565
2 25/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
3 27/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
4 26/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 และ ตอน 3
5 26/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ทล.31 ช่วง กม.5+500 – กม.10+700 (RT.)
6 23/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือแผนการดำเนินและพิจารณาปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจติดขัดสาธารณูปโภค และปัญหาการจราจร ในโครงการซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี
7 18/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 18/02/2564 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
9 17/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างที่มีพื้นที่ทับซ้อนและเร่งรัดติดตามงานก่อสร้าง
10 17/02/2564 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ทำหน้าที่ประธานการประชุมรับฟังความเห็นตำแหน่งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๓๙๐๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
11 15/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 2 ระหว่าง กม.10+700 – กม.28+030 ระยะทาง 17.33 กม. บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า ที่ กม.12+500 (แยกรัชวิภา)
12 15/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมร่วมพิจารณาตำแหน่งก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามที่มีผู้คัดค้านการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901
13 10/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ และจัดทำร่าง TOR แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)
14 10/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ สาธารณูปโภค และโครงสร้างที่ติดขัดการก่อสร้าง ในโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3214 (ถนนคลองหลวง) บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ต่อเนื่องถึงบริเวณทางขึ้นทางด่วน ระหว่าง กม.2 - กม.4
15 10/02/2564 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1