f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 17/10/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
62 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
63 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามและสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม บนทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกา) บริเวณปากทางลำลูกกา และคลองวัดลาดสนุ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
64 09/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 และ ตอน 2
65 04/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง มีนบุรี-ปากเกร็ด-แคราย ในพื้นที่ของกรมทางหลวง
66 04/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
67 03/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
68 03/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
69 02/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลย 35 (ถนนพระราม 2) ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมาตรการลดหมอกควันให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงมลพิษ
70 02/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวง
71 24/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่
72 24/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
73 24/09/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304
74 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35
75 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35