f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 26/12/2562 กรมทางหลวงจัดทำวิดีทัศน์มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
32 13/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
33 24/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
34 24/12/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวง เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในเส้นทางที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
35 21/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างทางหลวง
36 20/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
37 18/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
38 11/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมทางหลวง
39 09/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างทางหลวง
40 09/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุทำงานติดตาม กำกับดูแล โครงการทางหลวงสัมปทานในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง-อนุสรณ์สถาน-รังสิต และทางหลวงสัมปทานส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ครั้งที่ 1/2563
41 06/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
42 05/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ
43 04/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนจัดทำสัญญารับค่าเวนคืนที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
44 21/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมหารือรูปแบบการวางแนวท่อประปาในงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต (ระยะที่ 2)
45 20/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง