f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 12/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
32 12/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
33 09/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมการนำเสนอแผนงาน ปีงบประมาณ 2564
34 09/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามงานก่อสร้างและการตอก corrugated concrete sheet pile ยาว 16 เมตร บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
35 02/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
36 02/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจพื้นที่บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)
37 01/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามงานก่อสร้างบนทางหลวง
38 30/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาย้ายป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)
39 30/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจพื้นที่บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า)
40 30/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
41 29/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณแยกบางเขน (ขาออก)
42 29/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ บนทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน์)
43 26/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
44 26/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาหารือ/ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน "งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก บริเวณสี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี"
45 24/06/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพทาง และสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ บนทางหลวง