f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 20/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี
17 17/01/2563 ตรวจการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี
18 15/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
19 14/01/2563 . ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องรูปแบบการรื้อย้ายท่อระบายน้ำเพื่อการก่อสร้าง Entrance สถานี PK02, PK03, PK04, PK17, PK18 และ PK26 ตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
20 13/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี
21 13/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.18+500 - กม.31+000 ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 10/01/2563 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
23 10/01/2563 กรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยเเล้ง
24 10/01/2563 กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง
25 10/01/2563 กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง
26 10/01/2563 จ้างแรงงานท้องถิ่น เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในช่วงภัยแล้ง
27 08/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง บนพื้นที่ของกรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2563
28 03/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามแผนงบประมาณ/แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับระยะเร่งด่วน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
29 03/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการก่อสร้างงาน Currugated P.C. Sheet Pile
30 26/12/2562 ศักดิ์สยาม สั่งการให้ กรมทางหลวง แจ้งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง และให้คืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนเดินทาง ศึกษาทางเลี่ยงทางเลือกให้ดี และปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง