f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 21/08/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา
17 17/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลความคืบหน้า แผนการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
18 17/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
19 17/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเพื่อหารือการเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างยกติดตั้งคานสะพานกลับรถทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.34 ขาเข้าและขาออก
20 17/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 ตอน สมุทรสาคร-โคกขาม ระหว่าง กม.0+200 - กม.7+137 (ระยะทาง 6.937 กม.)
21 16/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 ตอน สมุทรสาคร-โคกขาม ช่วง กม.0+200 - กม.7+137 (ระยะทาง 6.937 กม.) โดยมี นายธีรศักดิ์ มาคง นายช่างโครงการฯ ผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทาง social ให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว
22 11/08/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
23 27/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ศิริวังวิทยาคาร
24 18/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการซ่อมแซมรอยต่อพื้นสะพาน (Expansion Joint) บริเวณ กม.39+338 (คลองขุดบ้านบ่อ) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม 2)
25 18/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานกลับรถ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
26 16/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายช่องการจราจร และโครงการก่อสร้างอื่นๆ บนถนนพระราม 2 ครั้งที่ 5/2563
27 14/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจราชการบนทางหลวง
28 14/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท)
29 14/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการคืนสภาพผิวทางบนทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์) ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแพ่ง ที่ กม.39+580 (ด้านซ้ายทาง)
30 12/07/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2