f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 03/09/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
92 03/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ส่วนสำรวจและออกแบบ สทล.13 ตรวจติดตามการตรวจสอบจุดเสี่ยงในงานปรับปรุงทางหลวง (IMPROVEMENT OF ROADWAY GEOMETRY)
93 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
94 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องแผนงานและขั้นตอนการรื้อถอนสะพานลอยคนเดินข้ามของกรมทางหลวง บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณหลักสี่ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
95 02/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับวัสดุในโครงการก่อสร้างทางหลวง
96 27/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามโครงการปรับปรุงทางหลวง
97 26/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการตรวจสอบสายทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี บริเวณสองข้างทางบนทางหลวงหมายเลข 345 ที่ กม.17+500
98 26/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมทบทวนการใช้พื้นที่ของกรมทางหลวง (ทล.) กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอใช้พื้นที่และดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง มีนบุรี-ปากเกร็ด-แคราย
99 24/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามสภาพคูน้ำริมถนนติวานนท์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 พร้อมสำรวจสภาพถนนและสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
100 20/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ร่วมสนทนาสดในรายการเช้านี้ประเทศไทย ประเด็น "ความคืบหน้าโครงการพัฒนาคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2"
101 15/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายและผลกระทบด้านต่างๆ
102 15/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
103 11/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 78 ปี
104 11/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างขยายถนนบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
105 08/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว - สำโรง