f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 11/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
92 11/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
93 06/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 และ 2
94 06/02/2563 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
95 04/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ครั้งที่ 1/2563
96 30/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานพัสดุและสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563
97 29/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ
98 28/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 3
99 24/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย 35 (ถนนพระราม 2) ฝ่ายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563
100 23/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือข้อสรุปการรับคืนสภาพพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วง หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (สัญญาที่ 1)
101 20/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี
102 17/01/2563 ตรวจการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี
103 15/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.ปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่าง กม.2+123.204 (ทล.304) - กม.12+532.47 (ทล.306) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
104 14/01/2563 . ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องรูปแบบการรื้อย้ายท่อระบายน้ำเพื่อการก่อสร้าง Entrance สถานี PK02, PK03, PK04, PK17, PK18 และ PK26 ตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
105 13/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี