f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 20/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างทางหลวง
47 20/11/2562 ประกาศทดลองปิดจุกลับรถ (บริเวณจุดกลับรถหน้าโฮมโปร) ถนนลำลูกกา
48 19/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาคลองในพื้นที่
49 19/11/2562 รับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C
50 18/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เข้าร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาระบบการจัดการจราจรบนถนนพระรามที่? 4
51 18/11/2562 ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
52 15/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย 35 (ถนนพระราม 2) ฝ่ายปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2562
53 15/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2
54 14/11/2562 ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
55 12/11/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
56 08/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ จากท่านอธิบดีกรมทางหลวง
57 04/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟ
58 01/11/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวง
59 22/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
60 22/10/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา