f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
ลงวันที่ 24/01/2566

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
เอกสารการสมัคร :
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ สอบถาม โทร. 0 2521 0581 (ในวันและเวลาราชการ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2566


'