f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 19/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรและลดผลกระทบจากโครงการปรับปรุงทางหลวง
77 16/09/2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน 1-3
78 16/09/2562 คค. ตรวจติดตามความก้าวหน้าพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
79 16/09/2562 ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทล.33 ที่ กม.64
80 13/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
81 13/09/2562 ตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
82 13/09/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
83 12/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
84 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุทำงานติดตาม กำกับดูแล โครงการทางหลวงสัมปทาน
85 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นผู้แทนกรมทางหลวง ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการตั้งจุดคัดกรอง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีฯ ครั้งที่ 4
86 10/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
87 09/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแขวงทางหลวงในสังกัด เพื่อรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน/ปัญหา/อุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ
88 09/09/2562 ตรวจราชการ ทล.9 (ถ.กาญจนาภิเษก วงแหวนตะวันตก) กม.32-36
89 04/09/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
90 30/08/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร