f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 02/03/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางบนทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.4+453
77 28/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการรุกล้ำเขตทางในพื้นที่แขวงทางหลวงปทุมธานี
78 28/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2
79 27/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้างานตอกเสาเข็ม
80 27/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องงานงบประมาณราคากลางประจำปี 2563 ร่วมกับแขวงทางหลวงในสังกัด
81 25/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
82 25/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวง
83 25/02/2563 ขอประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเพื่อติดตั้งคานสะพาน
84 24/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมคณะอนุทำงานติดตาม กำกับดูแล โครงการทางหลวงสัมปทานในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ตอน ดินแดง - อนุสรณ์สถาน - รังสิต และทางหลวงสัมปทานส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ครั้งที่ 2/2563
85 20/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องเตรียมการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวง เพื่อก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
86 18/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเรื่องการขออนุญาตปรับปรุงทางเข้า-ออก ประตู 1 ทางเข้าโครงการที่พักอาศัยข้าราชการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ (ติวานนท์) ติดกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ด้านซ้ายทาง
87 18/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 - 3
88 17/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการรับมอบคืนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.18+500 - กม.31+000
89 17/02/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการ นายอ่ำ สุธารัตน์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ฝ่ายวิศวกรรม และ นายวรพงษ์ ขวาของ หัวหน้าหมวดทางหลวงสุทธิสาร ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดเบี่ยงห้าแยกลาดพร้าวช่วงเร่งด่วนเช้า หลังทดลองใช้นาน 2 เดือน
90 14/02/2563 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร