f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 16/01/2567

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา ดังนี้.-

1. พนักงานโยธา
- สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
- แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
- สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
- สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานบริการ
- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Website : http://bangkok.doh.go.th/bangkok
Facebook Page : https://www.facebook.com/OfficeOfHighways13

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 13
โทร. 0 2521 0409 ต่อ 209 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 139 ดาวน์โหลด

'