f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.44+380 – กม.45+500 ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง), กม.44+800 – กม.48+800 ทางขนาน (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5.120 KM. 11/05/2564 สทล.13/e/116/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.หมายเลข 1 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์–ต่างระดับคลองหลวง–ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.34+400–กม.40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม.36+900–กม.40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5.800 KM. 11/05/2564 สทล.13/e/117/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+800 – กม.43+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.800 KM. 11/05/2564 สทล.13/e/115/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.34+400 – กม.40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม.36+900 – กม.40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปร 08/04/2564 สทล. 13/e/113/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.34+400 – กม.40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม.36+900 – กม.40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปร 31/03/2564 สทล. 13/e/114/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.44+380 – กม.45+500 ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง), กม.44+800 – กม.48+800 ทางขนาน (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5.120 KM. 31/03/2564 สทล.13/e/112/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 40+800 ถึง กม. 43+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.800 KM. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 30/03/2564 สทล/e/110/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation of Asphalt Pavement) ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว – คลองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม.9+000 – กม.13+350 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 44,902 SQ.M. 30/03/2564 สทล13/e/109/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างเหมาทำงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.7+500 – กม.12+500 ปริมาณงาน 12,830 SQ.M. 30/03/2564 สทล13/e/111/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800 ปริมาณงาน 16,000 SQ.M. 30/03/2564 สทล13/e/108/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกบางพูน ถึง แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม.4+690 ถึง กม.7+495 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2564 สทล. 13/e/107/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.61+800 – กม.67+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2564 สทล.13/416(งบจังหวัด)-9 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกบ้านกลาง – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ที่ กม.8+760 (แยกเทคโนปทุมธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2564 สทล. 13/e/106/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 จ้างเหมาทำงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.7+500 – กม.12+500 ปริมาณงาน 12,830 SQ.M. 04/03/2564 สทล. 13/e/105/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 จ้างเหมาทำงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.7+500 – กม.12+500 ปริมาณงาน 12,830 SQ.M. 04/03/2564 สทล.13/414(งบจังหวัด)-31600-3049 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ