f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 11,313 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ