f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง กม.0+400-กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2565 65087321606 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.40+580-กม.40+880 ฯลฯ 05/08/2565 65087009529 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.34 ตอนบางนาถึงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+400-กม.8+800,กม.12+600-กม.13+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง),กม.8+400-กม.8+700 ฯลฯ 03/08/2565 65087324363 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนคลองด่าน-บางบ่อ ระหว่าง กม.5+000-กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/08/2565 65087344938 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.47+200 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 สทล.13/ค/17/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง ถึง ไทรน้อย ระหว่าง กม.21+870 ถึง กม.22+960 ปริมาณงาน 2.180 กม./ 2 ช่องจราจร 14/02/2565 สทล13/e/39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา ถึง นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+445 ถึง กม.17+650 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.205 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/02/2565 สทล13/e/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ช่วงพระประแดง ถึง ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+063 ถึง กม.14+769 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 15,175 ตร.ม. 18/01/2565 สทล13/e/37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/12/2564 สทล13/e/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า ถึง ต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.17+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2564 สทล13/e/36/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา ถึง บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+637 ถึง กม.25+635, กม.25+635 ถึง 28+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 52,805 ตร.ม. 12/12/2564 สทล13/ค/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา ถึง อยุธยา ระหว่าง กม.17+250 ถึง กม.20+850 จำนวน 1 แห่ง 24/12/2564 สทล13/ค/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 ถึง นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 ถึงกม.30+530 ทางหลักทางขนานซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) และกม.26+700 ถึง กม.30+476 ทางหลักทางขนานขวาทาง(เป็นช่วงๆ) 21/12/2564 สทล13/ค./14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง ถึง บางคูวัด ตอน 1 ระหว่าง กม.5+240 ถึง กม.7+769 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 31,600 ตร.ม. 13/12/2564 สทล13/ค./13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอน คลอง 10 ถึง หนองเสือ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000 ถึง กม.7+500 14/12/2564 สทล13/ค./11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 149 รายการ