f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 410/40/63/36 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ