f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.34+400 – กม.40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม.36+900 – กม.40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปร 21/04/2564 สทล. 13/e/113/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.34+400 – กม.40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม.36+900 – กม.40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปร 05/05/2564 สทล. 13/e/114/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.44+380 – กม.45+500 ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง), กม.44+800 – กม.48+800 ทางขนาน (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5.120 KM. 05/05/2564 สทล.13/e/112/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 40+800 ถึง กม. 43+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.800 KM. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi 05/05/2564 สทล/e/110/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างเหมาทำงานทางจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก – น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม.7+500 – กม.12+500 ปริมาณงาน 12,830 SQ.M. 24/03/2564 สทล. 13/e/105/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก – เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+800 ปริมาณงาน 16,000 SQ.M. 24/03/2564 สทล. 13/e/104/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา ถึง บางเสด็จ (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.31+200 ถึง กม.32+200 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.00 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2564 สทล. 13/e/101/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย ถึง ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปร 15/01/2564 สทล. 13/e/83/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย ถึง คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 14+550 ถึง กม. 16+650 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2564 สทล. 13/e/71/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน ถึง ดอนเมือง กม. 20+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2563 สทล. 13/e/50/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 2 บริเวณ กม. 2+873 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2563 สทล. 13/40/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+340 ถึง กม. 0+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2563 สทล. 13/e/56/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว ถึง คลองห้า ระหว่าง กม. 0+800 ถึง กม. 4+700 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2563 สทล. 13/e/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1ระหว่าง กม. 60+141 ถึง กม. 74+190 และ กม. 74+526 ถึง กม.77+600 ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 17.12 KM. ด้วยวิ 25/12/2563 สทล. 13/e/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ ถึง คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม. 42+180 ถึง กม. 50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,425 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2563 สทล. 13/e/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ