f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ เลขที่ สทล. 13/นอก/1/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 08/10/2562 08/10/2562 สทล. 13/นอก/1/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ