f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน บางนา ถึง ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม.0+500 ถึง กม.16+000 (ร่องกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 838 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ้อมใหญ่ ถึง นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง(แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1.00 (หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0201 ตอนคลองระพีพัฒน์ ถึง ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+420 ถึง กม.25+920 ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0203 ตอน แยกเข้ามีนบุรี ถึง คลองหลวงแพ่ง ระหว่าง กม.40+530 ถึง กม.48+800 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4.385 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางนา ถึง ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม.0+500 ถึง กม.16+000 (ร่องกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 838 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย(Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนคลองระพีพัฒน์ ถึง บึงคำพร้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.22+915 ถึง กม.29+500(เป็นช่วงๆ) ทล.3902 ตอนคลองระพีพัฒน์ ถึง บึงคำพร้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.11+500 ถึง 21+895 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต1แห่ง ฯลฯ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง สะพานคลองเปรม ถึง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.0+600 ถึง กม.11+350 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน) 493 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.1 ตอนประตูน้ำพระอินทร์ ถึง หนองแค (ชื่อตอนเดิม) ตอนต่างระดับบางปะอิน ถึง หนองแค (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.73+100 ถึง กม.79+000 (ทางหลัก ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ), กม.71+200 ถึง กม.79+000 ฯลฯ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0602 ตอนคู้บอน ถึง ประเวศ ระหว่าง กม.49+600 ถึง กม.51+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง(1.900 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.309 ตอนวังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา(ชื่อตอนเดิม) ตอนวังน้อยถึงบ้านสร้าง(ชื่อตอนใหม่)ระหว่าง กม.0+980-กม.1+235(ด้านขวาทาง),กม.3+350-กม.3+900(ด้านขวาทาง),กม.4+000-กม.5+300(ด้านขวาทาง) ระยะทาง2.105 กม. ปริมาณงาน27,365ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 420 รายการ