f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/05/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่องโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+800 ถึง กม.43+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.800 KM. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว ถึง คลองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม. 9+000 ถึง กม. 13+350 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 44,902 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึง ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม. 34+400 ถึง กม. 40+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) และ กม. 36+900 ถึง กม. 40+200 (ทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม. 44+380 ถึง กม. 45+500 ทางขนาน (ด้านซ้ายทาง), กม. 44+800 ถึง กม. 48+800 ทางขนาน (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 5.120 KM. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง ถึง ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 40+800 ถึง กม. 43+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.800 KM. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.61+800 ถึง กม.67+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกบางพูน ถึง แยกบ้านกลาง ระหว่าง กม.4+690 ถึง กม.7+495 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก ถึง เขื่อนขุนด่านปราการชล ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+800 ปริมาณงาน 16,000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย ถึงทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม.3+000 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13 จ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนแยกบ้านกลาง ถึง ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ที่ กม. 8+760 (แยกเทคโนปทุมธานี) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 238 รายการ