f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ระหว่าง กม.0+400-กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2565 65087321606 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.40+580-กม.40+880 ฯลฯ 15/08/2565 65087009529 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.34 ตอนบางนาถึงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+400-กม.8+800,กม.12+600-กม.13+750 (ทางขนานด้านซ้ายทาง),กม.8+400-กม.8+700 ฯลฯ 15/08/2565 65087324363 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนคลองด่าน-บางบ่อ ระหว่าง กม.5+000-กม.7+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/08/2565 65087344938 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง ถึง ไทรน้อย ระหว่าง กม.21+870 ถึง กม.22+960 ปริมาณงาน 2.180 กม./ 2 ช่องจราจร 15/02/2565 สทล13/e/39/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา ถึง นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+445 ถึง กม.17+650 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 2.205 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2565 สทล13/e/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน พระประแดง ถึง บางแค ช่วงพระประแดง ถึง ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+063 ถึง กม.14+769 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 15,175 ตร.ม. 07/02/2565 สทล13/e/37/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน ถึง โรงพยาบาลบางประกอก 8 ระหว่าง กม.18+980 ถึง กม.19+425 (ต่างระดับเอกชัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/12/2564 สทล13/e/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน สะพานพระนั่งเกล้า ถึง ต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.17+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2565 สทล13/e/36/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง หลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย ถึง ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 ถึง กม.10+752 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10 แห่ง) 28/12/2564 สทล13/e/35/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ ถึง ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.22+000 ถึง กม.23+237 ระยะทาง 1.237 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 สทล13/e/34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.5+525 ถึง กม.5+990 ระยะทาง 0.465 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 สทล13/e/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย(Safety Guard Device) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง กม.0+900 ถึง กม.11+950 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,180 ม.) 24/12/2564 สทล13/e/32/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธัญบุรี ถึง คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.15+600 ถึง กม.16+700 ปริมาณงาน 1 EACH. 24/12/2564 สทล13/e/31/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ทางยกระดับบางกอกน้อย ถึง นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม. 6+700 ถึง 8+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา 26/11/2564 สทล.13/e/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 243 รายการ