f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ ถึง สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.22+000 ถึง กม.24+000 ทางหลักด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 19,620 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 25/01/2564 สทล. 13/e/84/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 14+900 ถึง กม. 17+870 , กม. 18+700 ถึง กม. 27+350 และ กม. 31+800 ถึง กม. 32+650 (ทางขนานด้ 16/02/2564 สทล. 13/e/100/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 2+742 ปริมาณงาน 2.742 กม. ด้วยวิธี 25/02/2564 สทล. 13/e/98/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง ถึง สะพานภูมิพล ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 6+300 ปริมาณงาน 6.300 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/02/2564 สทล. 13/e/99/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง ถึง ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.60+141 ถึง กม.74+190 และ กม.74+526 ถึง กม.77+600 ด้านขวาทาง(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 17.12 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอ 04/02/2564 สทล. 13/e/97/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ ถึง คลองบางหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม. 42+180 ถึง กม. 50+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,425 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/95/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+340 ถึง กม. 0+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/94/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต ถึง วัดนาบุญ ตอน 2 บริเวณ กม.2+872 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองสอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/93/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย ถึง คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม.14+550 ถึง กม.16+650 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/92/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านหว้า ถึง คลองห้า ระหว่าง กม.0+800 ถึง 4+700 (ด้านขวาทางป ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2564 สทล.13/e/91/64 แก้ไข สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุดหรือทรุดโทรม บูรณะปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บางวัว ระหว่าง กม. 27+ 500 ถึง กม. 29+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.500 04/02/2564 สทล. 13/e/90/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3051 ตอน บางอ้อ - สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ขยายไหล่ทางให้ได้มาตรฐานทางหลวง ระหว่าง กม. 9+710 - กม. 11+010 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 16,100 SQ.M. ด้วยวิธี 04/02/2564 สทล. 13/e/89/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข 356 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล. 13/e/87/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3263 (สะพานวัดกษัตราธิราช) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/02/2564 สทล.13/e/86/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียวเสาสูง 12 เมตร ทล. 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ถึง นาโคก (เป็นช่วงๆป ระยะทาง 5.840 กม. ระหว่าง กม.39+140 ถึง กม.52+740 (เป็นช่วงๆ) ต.ชัยมงคล ต.บ้านบ่อ ต.บางโทรัด ต.กาหลง ต.นาโคก อ.เมือง 25/01/2564 สทล. 13/e/85/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 236 รายการ