f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10/03/2566 410/40/66/49 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/47 สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/46 สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/44 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/43 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09/03/2566 410/-/66/42 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/03/2566 410/40/66/41 สำนักงานทางหลวงที่ 13
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ 15/03/2566 410/40/66/38 สำนักงานทางหลวงที่ 13
11 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7) 4,200 ลิตร 15/02/2566 410/35/66/40 สำนักงานทางหลวงที่ 13
12 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7) 1,800 ลิตร 14/02/2566 410/35/66/39 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 3 08/02/2566 410/-/66/37 สำนักงานทางหลวงที่ 13
14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ที่ 2 08/02/2566 410/-/66/36 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2566 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ 1 08/02/2566 410/-/66/35 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 15 จาก 476 รายการ