f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 57,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 410/40/62/36 สำนักงานทางหลวงที่ 13
2 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 9,647.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13
3 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพือใช้ในกิจกรรม ชาวทางทำความดีฯ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ จำนวนเงิน 5,873.23 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 ๔๑๐/๕๐/๖๒/๓๕ สำนักงานทางหลวงที่ 13
4 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 6,206 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทา สำนักงานทางหลวงที่ 13
5 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 6,206 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สำนักงานท สำนักงานทางหลวงที่ 13
6 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 11,313 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2 สำนักงานทางหลวงที่ 13
7 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 9,258 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 25 สำนักงานทางหลวงที่ 13
8 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 8,957 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2562 19/03/2562 410/-/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 13
9 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตามรายละเอียดแนบ เป็นเงิน 21,591 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2562 18/03/2562 410/-/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 13
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ