f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 13
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62127242727
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) จำนวนเงิน 6,608 บาท ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 6,608.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 17/12/2562 17/12/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ