f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการก่อสร้างงาน Currugated P.C. Sheet Pile
ลงวันที่ 03/01/2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการก่อสร้างงาน Currugated P.C. Sheet Pile ที่ กม.9+300 (ขาเข้า) บริเวณหน้า PPTV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 2 ตอน 1 ระหว่าง กม.5+500 – กม.10+700 (LT. , RT.) ระยะทาง 5.20 กิโลเมตร พร้อมให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 และ นายมงคล ทวีชัยทศพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ร่วมกับ นายสุวิตร วีรงคเสนีย์ นายช่างโครงการฯ ตอน 1 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ


'