f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 07/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
107 07/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าและรูปแบบการก่อสร้าง โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต
108 04/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
109 02/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมพิจารณารูปแบบและขั้นตอนการจัดทำแผนการเบี่ยงจราจร งานจ้างเหมาโครงการซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) จังหวัดนนทบุรี
110 01/08/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เข้าร่วมการประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอโครงการงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
111 31/07/2562 นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 ร่วมรับฟังการบรรยาย "โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร ปีงบประมาณ 2562" เรื่อง การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
112 31/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
113 31/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
114 31/07/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
115 30/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง และคณะฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
116 30/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดการจราจร โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ
117 21/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูน้ำวิภาวดี”
118 18/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต บนทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง-ดอนเมือง
119 18/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย
120 17/07/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ลงตรวจราชการในพื้นที่โครงการก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง