f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highway 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 13/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมเรื่องการส่งมอบคืนพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.18+500 - กม.31+000 ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
107 10/01/2563 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
108 10/01/2563 กรมทางหลวงร่วมใจต้านภัยเเล้ง
109 10/01/2563 กรมทางหลวงช่วยดับไฟป่าข้างทาง
110 10/01/2563 กรมทางหลวงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำให้ประชาชน บรรเทาภัยแล้ง
111 10/01/2563 จ้างแรงงานท้องถิ่น เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชในช่วงภัยแล้ง
112 08/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง บนพื้นที่ของกรมทางหลวง ครั้งที่ 1/2563
113 03/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมติดตามแผนงบประมาณ/แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับระยะเร่งด่วน ของแขวงทางหลวงในสังกัด
114 03/01/2563 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจติดตามการก่อสร้างงาน Currugated P.C. Sheet Pile
115 26/12/2562 ศักดิ์สยาม สั่งการให้ กรมทางหลวง แจ้งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง และให้คืนผิวจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนเดินทาง ศึกษาทางเลี่ยงทางเลือกให้ดี และปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง
116 26/12/2562 กรมทางหลวงจัดทำวิดีทัศน์มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
117 13/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
118 24/12/2562 ขอประชาสัมพันธ์เบี่ยงการจราจร
119 24/12/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวง เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในเส้นทางที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
120 21/12/2562 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างทางหลวง