f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 13
Office of Highways 13
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา , พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พนักงานบริการ ***กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 13 ห้องประชุม ชั้น 1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ***